IV Cursa Americana Santa Coloma de Farners, dissabte 08 de Juliol

Recor­deu, avui a les 24h s’acaba el plaç per les ins­crip­ci­ons de la cursa ame­ri­cana de Santa Coloma de Far­ners. A partí de avui a les 24 hores el preu de les ins­crip­ci­ons serà de 50 i 60€ +. El moto.club es guarde el dret de accepta o no les ins­crip­ci­ons a partí de les 24h del dijous.

El lloc: davant l’edifici dels bom­bers, car­re­tera de Santa Coloma direc­ció Angles.

Els hora­ris: Nens i Clàs­si­ques de 8:00 a 09:00h veri­fi­ca­ci­ons i les cate­go­ries supe­rior de 14:00 a 15:00h verificacions.

Les cate­go­ries: Matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques i Clàssiques-evo.                   Tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit

 

IV Cursa Americana Santa Coloma de Farners Campionat Accema/Fcm el dissabte 08 de Juliol

CARTELL CURSA 2017 3 copia

El pro­per dis­sabte 08 de Juliol con­ti­nuem amb les Cur­ses Ame­ri­ca­nes Accema/Fcm 2017.

Orga­nitza: Escu­de­ria La Selva

NOTA MOLT MOLT IMPORTANT                                                                            Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran el dijous a les 24h amb el seu preu habi­tual, a partí del diven­dres el moto-club serà qui podrà accep­tar o no l’inscripció previ càr­rec del 50º/o.

Les Cate­go­ries son: El matí, 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàs­si­ques i per la tarde, Màster-29, Màster-39, Veterà i Elit.

Els hora­ris son:  Dis­sabte de 08:00 a 13:00h i a la tarda a partí de les 14:00h.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

IV 3hores Resistència i Cursa Americana Nens a Roda de Ter Campionat Accema/Fcm 2017

car­tell 3 hores

El Diu­menge 30 d’Abril Cursa Ame­ri­cana de nens a Roda de Ter i el dilluns 01 de Maig 3hores Resis­tèn­cia Roda de Ter

Orga­nitza: Amics de Roda de Ter i Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge i Dilluns  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entre­na­ments i tot seguit la competició

Les Cate­go­ries de la Cursa Ame­ri­cana son: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, clàs­si­ques i pit-bike(aquesta cate­go­ria no es pun­tu­a­ble per el campionat).

Les Cate­go­ries de la Resis­tèn­cia son:  Màster-29, Màster-39, Veterà, Elit i Únic

Si teniu algun pro­blema per fer la ins­crip­ció, podeu enviar un what­sapp al 633650297 o enviar un cor­reu a accema.cat@gmail.com

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Nota informativa Amics de la Moto de Vidreres

El Moto-club de Vidre­res Orga­nit­za­dor de les cur­ses dels dies 15 i 16 d’Abril, Informa de les tan­des de entre­na­ments de aquest cap de set­mana 8 i 9

Dis­sabte el matí entre­na­ments per els grans, amb els hora­ris següents, de 09;00 a 13.45h

Dis­sabte per la tarde de 14;00 a 18.30h tan­des de entre­na­ments per els nens.

Diu­menge per el matí de 09: a 13.30h

2 hores Automàtiques Cornellà del Terri

Cartell automatiques 2017

El  15 d’Abril dels 2017 es posa en marxa la pri­mera de les dos cur­ses de Auto­mà­ti­ques de Cor­ne­lla del Terri.

Orga­nitza: MC Porqueres

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:   de 08:00 a 10.00h veri­fi­ca­ci­ons i Esmorza

Les Cate­go­ries del dis­sabte son: Derbi-Varian, Pro­tos i Scooters

Si teniu algun pro­blema per fer la ins­crip­ció, podeu enviar un what­sapp al 633650297 o enviar un cor­reu a accema.cat@gmail.com

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

XXIII Motocròs de Vidreres campionat Accema/Fcm el 15 i 16 d’Abril del 2016

Imatge relacionada

El cap de set­mana 15 i 16.04.2017 el Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidre­res durà a terme el XXIII moto­cròs de Vidre­res al Cir­cuit “El Carbonat”

Orga­nitza: Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son: Dis­sabte i Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries del dis­sabte son: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc, clàs­si­ques i pit-bike.

Les Cate­go­ries del diu­menge son: Amics (no pun­tu­a­ble per el cam­pi­o­nat Accema), Màster-29, Màster-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit.

Si teniu algun pro­blema per fer la ins­crip­ció, podeu enviar un what­sapp al 633650297 o enviar un cor­reu a accema.cat@gmail.com

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!