Classificacions Cursa Americana Santa Coloma de Farners 09.06.2018

 

Cursa1 50cc– 50deb Santa coloma

Cursa1 65cc Santa Coloma

Cursa1 85cc Santa Coloma

Cursa1 Clas­si­ques Santa Coloma

Cursa1 M-39 i Vetera

Cursa1 Mas­ter 29 A Elit

Cursa1 Mater 29 B

Cursa1_Planning 50cc-50deb Santa Coloma

Cursa1_Planning 65cc Santa Coloma

Cursa1_Planning 85cc Santa Coloma

Cursa1_Planning Clas­si­ques Santa Coloma

Cursa1_Planning M-39 i Vetera

Cursa1_Planning Mas­ter 29 A i Elit

Cursa1_Voltes 50cc-50deb Santa Coloma

Cursa1_Voltes 65cc Santa Coloma

Cursa1_Voltes 85cc Santa Coloma

Cursa1_Voltes Clas­si­ques Santa coloma

Cursa1_Voltes M-29 B

Cursa1_Voltes M-39 i Vetera

Cursa1_Voltes Mas­ter 29 A i Elit

Cursa2 50cc-50deb Santa Coloma

Cursa2 65cc Santa Coloma

Cursa2 85cc Santa Coloma

Cursa2 Clas­si­ques Santa coloma

Cursa2 M-29 A i Elit

Cursa2 M-29 B

Cursa2 M-39 i Vetera

Cursa2_Planning 50cc– 50deb Santa coloma

Cursa2_Planning 65cc Santa Coloma

Cursa2_Planning 85cc Santa Coloma

Cursa2_Planning Clas­si­ques Santa coloma

Cursa2_Planning M-29 A i Elit

Cursa2_Planning M-29 B

Cursa2_Planning M-39 i Vetera

Cursa2_Voltes 50cc 50deb Santa coloma

Cursa2_Voltes 65cc Santa Coloma

Cursa2_Voltes 85cc Santa coloma

Cursa2_Voltes M-29 B

Cursa2_Voltes M-29 i Elit

Cursa2_Voltes M-39 i Vetera

Entre­na­ments 50–50-deb Santa Coloma

Entre­na­ments 65cc Santa coloma

Entre­na­ments 85cc Santa Coloma

Entre­na­ments Clas­si­ques Santa Coloma

Entrenaments_Voltes 50cc-50deb Santa Coloma

Entrenaments_Voltes 65cc Santa Coloma

Entrenaments_Voltes 85cc Santa Coloma

Entrenaments_Voltes Clàs­si­ques Sasnta Coloma

Final 50cc– 50 deb Santa coloma

Final 65cc Santa coloma

Final 85cc Santa coloma

Final M-29 a i elit

Final M-29 B

Final M-39 i Vetera

Cursa Americana Santa Coloma de Farners Campionat Accema 2018, el proper Dissabte 09 de Juny

Cartell Americana Escuderia La Selva 09.06.18La Cursa Ame­ri­cana del cam­pi­o­nat accema 2018, a Santa Coloma de Far­ners es dura a terme el pro­per dis­sabte 09.06.2018

Molt Molt Impor­tant, en la Cate­go­ria M-29, NO es pot par­ti­cipa amb una cilin­drada, INFERIOR, A 125CC.

Orga­nitza: Escu­de­ria La Selva

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Dis­sabte al mati de 08:00 a 14:00 hores i tot seguit a partí de les 15:00 hores ins­crip­ció cate­go­ries tarde i a par­tir de les 16.00h entrenaments.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any i amb roda petita) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo, Classiques-80 el mati i per la tarde, les  cate­go­ries de Master-29(aquesta cate­go­ria es a partí de 125cc), Master-39, Veterà i Elit.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Motocròs Sant Hilari Sacalm circuit “Els cortals” Campionat Accema el diumenge 03 de Juny del 2018

Cartell MX Sant Hilari 2018El pro­per Moto­cròs Cam­pi­o­nat Accema 2018 es dura a terme el pro­per 03 de Juny al cir­cuit Els Cor­tals de Sant Hilari Sacalm, amb les cate­go­ries de grans.

Orga­nitza: MC Sant Hilari.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa

Els hora­ris son:  Diu­menge  de 08:00 a 08.45h veri­fi­ca­ci­ons i a partí de les 09.00h Entrenaments.

Les Cate­go­ries son: Debu­tant (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia Accema, de pri­mer any a les com­pe­ti­ci­ons o haver par­ti­ci­pat l’any ante­rior al cam­pi­o­nat amb aquesta cate­go­ria i no haver asso­lit cap millor posi­ció dels 10 pri­mers), Màster-29, Màster-39, Veterà-A, Veterà-B i Elit

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina, o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!