XXVIII Motocròs de Vidreres Campionat Accema i Inter 2019, el dissabte categ nens i Clàssiques i el diumenge catg. grans i clàssiques-evo

Cartell MX XXVIIIEl pro­per dis­sabte 30 de Novem­bre i el diu­menge 01 de desem­bre es dura a terme el XXVIII Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema i Inter 2019 al cir­cuit MX de Vidreres.

En pri­mer lloc, fer evi­dent del fallo comes al car­tell: la cate­go­ria de MX-Pro, que també es durà a terme en aquesta cursa.

Molt impor­tant: les cate­go­ries de Clàs­si­ques, tot espe­rant que tin­guem una molt bona par­ti­ci­pa­ció, es durant a terme sepa­ra­des, les Clàs­si­ques es durant a terme el dis­sabte i les clàssiques-evo el diumenge.

Molt Molt Impor­tant, Aquest any la Fcm no ha accep­tat cap acord amb Accema, per tan, les lli­cen­cies de la fcm no tenen cober­tura. Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€ o la de un  dia 15€. La lli­cen­cia Accema es te que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El nu de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del pago.

Preus ins­crip­ci­ons: son de 35€(amb lli­cen­cia accema) els pilots de cate­go­ries 50 i 65cc i 45€(amb lli­cen­cia accema) la resta de cate­go­ries. Els pilots sense lli­cen­cia son: 50€ les cate­go­ries de 50, 65cc i la resta de cate­go­ries 60€.

Orga­nitza: Club espor­tiu Amics de la Moto de Vidreres.

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son: Dis­sabte i Diu­menge de 08:00 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons, i tot seguit entre­na­ments i carrares.

Hora­ris MX Vidre­res dis­sabte 30.11 i diu­menge 01.12.2019

Les cate­go­ries del dis­sabte son: 50-deb, 50cc, 65cc, 85cc i Clàssiques.

Les cate­go­ries del diu­menge son:   MX-Sub18 ‚aquesta cate­go­ria es amb moto de mes de 110cc i fins els 18 anys i amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada i Inter ( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Pro ( pilots amb lli­cen­cia Cata­lana, Homo­lo­gada o Inter,( la deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema),

MX-Amateur,( pilots amb lli­cen­cia Accema,  Social  i Femines), (a deno­mi­na­ció de aques­tes lli­cen­cies, nomes ser­veix per esta­blir cate­go­ries pel cam­pi­o­nat Accema)

Clàssiques-evo

MX-3, a partí de 30 anys, MX-4, a partí de 40 anys i MX-5 a partí de 50anys.

 

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

− 3 = 3

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>