XXVII Motocròs de Vidreres de Nens i Clàssiques el 31 de Març del 2019

Foto sortida cursa 24.03.2019Aquest diu­menge 31 de Març es por­tara a terme el pri­mer Moto­cròs del Cam­pi­o­nat Accema 2019 al cir­cuit de MX de Vidre­res per les cate­go­ries de Nens i Clàssiques.

El Club Espor­tiu Amics de la Moto de Vidre­res, esta tre­ba­llant per poder posar el cir­cuit en les millors con­di­ci­ons i així poder-lo gaudi tots.

Molt Impor­tant.

Aquest any la Fcm no dona cober­tura a les seves lli­cen­cies per poder par­ti­cipa al cam­pi­o­nat Accema.

Aquesta Asso­ci­a­ció vol fer saber que les accep­tara sem­pre i quant apor­tin un cer­ti­fi­cat de la seva Federació/Federacions per par­ti­cipa a aquest cam­pi­o­nat.      Les lli­cen­cies per poder par­ti­cipa i pun­tua per el cam­pi­o­nat Accema, son la d’Accema anual 195€, la de les fede­ra­ci­ons, em el seu cer­ti­fi­cat cor­res­po­nent o la de un  dia 15€ , previ pago de la quota d’Accema que es de 35€. Tan la lli­cen­cia Accema com la quota Accema es tenen que haver pagat el diven­dres abans de la cursa. El n. de compte es La Caixa ES08 21000659560100893433. A la pri­mera cursa, cal porta el com­pro­vant del paga­ment de la quota. Els pilots amb la lli­cen­cia d’Accema NO tenen que pagar la quota de soci, aquesta es sola­ment per els pilots que NO son d’Accema.


Preus ins­crip­ci­ons: son de 35€ (50 i 65cc) els pilots amb lli­cen­cia Accema i 50 els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema. La resta de cate­go­ries son 45€ els pilots amb lli­cen­cia Accema i 60€ els pilots que no tin­guin la lli­cen­cia Accema.

Orga­nitza: Amics de la Moto de Vidreres

Cal tenir en compte que les preins­crip­ci­ons es tan­ca­ran 48h abans de la cursa, el mateix dia, tin­drà un incre­ment de 20€

Els hora­ris son:  Diu­menge de 07:45 a 8:45 hores ins­crip­ci­ons, i tot seguit entre­na­ments i carrares.

Les Cate­go­ries son: 50-deb (cate­go­ria exclu­siva per els pilots amb lli­cen­cia de pri­mer any, amb roda petita o que durant la tem­po­rada pas­sada no hagués fet cap pòdium.) 50cc, 65cc, 85cc, Clàs­si­ques, Clàssiques-evo i Clàssiques-80.

Podeu fer la vos­tre ins­crip­ció per aquesta pagina,(per entrar, posar sola­ment el DNI) o envi­ant un what­sapp al 633650297, o envi­ant un cor­reu a accema.cat@gmail.com.

Aquí podeu fer la vos­tre  ins­crip­ció!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

57 − = 52

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>