ANUL·LAT EL REPARTIMENT DE TROFEUS I DIPLOMES DEL CAMPIONAT ACCEMA 2017

Als res­pon­sa­bles d’Accema, ens sap molt greu haver de cancel·lar aquesta festa que era un refe­rent i una gran festa on podíem trobar-nos amb tots els com­panys com­pe­ti­dors de tot el cam­pi­o­nat i on podíem repas­sar les tra­ça­des, les pas­sa­des, entre d’altres his­tò­ries que ens agrada poder expli­car i com­par­tir tots ple­gats.  Però, la falta de pilots gua­nya­dors a assis­tir a aquesta festa, tant per el sopar com per el repar­ti­ment, ens veiem amb la neces­si­tat de pren­dre aquesta decisió.

El final, els tro­feus i diplo­mes, es repar­ti­ran en les dues pri­me­res cur­ses pre­vis­tes per el cam­pi­o­nat 2018, la de grans a Sant Hilari i la de nens, clàs­si­ques i pit-bike a Vidre­res i es podran anar a reco­llir, un cop aca­ba­des les inscripcions.

Inten­ta­rem esve­ri­nar quin ha estat el motiu que no hagim sapi­gut engrescar-vos prou a tots els gua­nya­dors d’aquest cam­pi­o­nat 2017 i inten­ta­rem fer més atrac­tiva la festa per el repar­ti­ment del 2018.

A nos­al­tres ens agra­da­ria que si teniu alguna sos­pita de per­què ha pogut pas­sar, ens envieu la vos­tra opi­nió al cor­reu de accema.cat@gmail.com.

Mol­tes grà­cies per tot i enda­vant amb el cam­pi­o­nat 2018 que cre­iem que és força atractiu.

Pri­mera cursa de grans, el pro­per diu­menge 4 de Març a Sant Hilari Sacalm i la pri­mera de nens i clàs­si­ques el següent diu­menge 11 de Març a Vidreres.

Molt de Gaaaaaaaaas

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

35 − = 32

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>