Informació Accema 2018

Estem tre­ba­llant per que aquest 2018 sigui molt millor que l’anterior i aixi poder acon­se­guir mes qua­li­tat i quan­ti­tat de curses.

En aquests moments estem aca­bant de tan­car el calen­dari 2018 que podria esta com­post de 8 Cur­ses de Moto­cròs, 12 Cur­ses Ame­ri­ca­nes, 5 Cur­ses de Resis­tèn­cia  Tot aixo es amb el que estem tre­ba­llant, bus­cant nous cir­cuits i moto-clubs.

Refe­rent a les lli­cen­cies, hem llui­tat molt per acon­se­guir que ens man­tin­gues­sin el mateix preu del 2017 i no ha estat pos­si­ble. El que si em acon­se­guit es unes millors cober­tu­res i son aques­tes: aquesta lli­cen­cia cobreix a mes de les cur­ses i entre­na­ments, (sense tenir que abissa abans) entre­na­ments amb bici­cleta, run­ning i tot el que sig­ni­fica posar-se en forma per la prac­tica de aquest esport, 245€.  També em acon­se­guit una lli­cen­cia nomes per entre­na­ments de 160€, una de Trial de 160€ i una per els nens amb cilin­drada fins a 65cc de 160€.

Espe­rem que la pro­pera set­mana els podem pre­senta el calen­dari ja tancat.

També estem pre­pa­rant la festa del repar­ti­ment de tro­feus i diplo­mes del cam­pi­o­nat Accema 2017. Estem valo­rant de fer-lo el dis­sabte 3 de Febrer. Espe­rem poder infor­mar mes deta­lla­da­ment la pro­pera setmana.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Connect with Facebook

47 − 39 =

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>